Non-fictie

Kunst maakt de wereld beter


Waarom kunst de wereld beter maakt? Bijvoorbeeld omdat verbeelding gevoelens en gedachten in beweging kan brengen. We leren elkaar en onszelf beter begrijpen. Daarbij kan kunst ons de wereld op z’n mooist laten zien, voor troost en escapistische nood. Of het toont de wereld juist op zijn lelijkst en dan kan kunst als protesterende schaduwmacht fungeren. Schoppen tegen de bestaande macht. Ons een spiegel voorhouden. Maar kunst kan ook een toekomst schetsen via utopische vergezichten, als beginpunt van verandering. En kunst kan simpelweg voor plezier zorgen en stress verlagend werken.

Bovendien blijken kunst en wetenschap goede partners te zijn in het ontwikkelen van o.a. milieuvriendelijke toepassingen en nieuwe materialen. Want met fantasie kun je feiten laten spelen in je hoofd.


In dit grafisch geïllustreerde boek worden onder andere filosofen, kunsthistorici, neurologen en met name kunstenaars aan het woord gelaten in de vorm van citaten en quotes. En er komen vele hedendaagse kunstwerken voorbij. De basisvraag is:

Wat kan het effect van kunst zijn op onze samenleving en op onszelf als individu?

99 boeken & films

Casussen Voor De Therapeutische Praktijk


Boeken en films zijn therapeutische casussen bij uitstek. Je leest of hoort namelijk niet óver een bepaalde stoornis of probleem, van buitenaf, maar je gaat er in mee, van binnenuit. Je kruipt onder de huid. De analyses in dit boek kunnen als input dienen voor individuele- en groepstherapie: als bron van herkenning en troost, als metafoor voor gedragsalternatieven, als casus waarover nagepraat kan worden.


In totaal worden 53 films en 46 boeken besproken en geanalyseerd. Een greep: Lars von Trier; Extremely loud & Incredible Close; Precious; Thomas Rosenboom; Don Quichot; Haruki Murakami; Sylvia Plath; Where The Wild Things Are; Festen; Astrid Lindgren; Almodóvar; Charley Chaplin; Submarino; Little Miss Sunshine; Mike Leigh;

Air Doll; Sándor Márai; John Steinbeck; De genezing van de krekel; To Kill a Mockingbird; Wuthering Heights; Alex van Warmerdam; American beauty; Cloaca; The Catcher in the Rye; David Lynch; Oscar Wilde; De Kleine Prins; Persepolis.

Zingevingstherapie


Hoe geef ik zin aan mijn leven? Met deze vraag stappen steeds meer cliënten de therapeutische praktijk binnen. En regelmatig ligt deze vraag eigenlijk ten grondslag aan andere hulpvragen. Dit boek is een praktische handleiding, het helpt de therapeut om cliënten te helpen in hun zoektocht.Met concrete oefeningen en gerichte informatie rondom de volgende hoofdstukken:

1. Melancholie


2. Relaties


3. Werk & Vrije tijd


4. Zelfkennis & Expressie


5. Creatie & Schoonheid


6. Beweging & Ontspanning


7. Wereldbeschouwing

Handboek Relatietherapie


‘The course of true love never did run smooth’ (Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream). Daarom kunnen sommige paren wel wat hulp gebruiken.


De relatietherapeut biedt die hulp en dit boek helpt weer de relatietherapeut. De belangrijkste therapievormen komen aan bod: gespreksvoering, creatieve therapie, cognitieve therapie en gedragstherapie. En ook de therapeutische relatie zelf wordt onder de loep genomen.


Elk hoofdstuk begint met een Shakespeare verhaal, met relationele perikelen en dialogen om de theorie aan op te hangen.


En ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een casus uit de reguliere praktijk. Hierbij komt de theorie tot leven in praktische oefeningen.

Creatieve therapie


Na een theoretisch kader omtrent creatieve therapie worden ruim vijftig oefeningen beschreven uit de dramatherapie, de beeldende therapie en het werken met taal. Zoals: werken met archetypen, toneelimprovisatie, metaforen, tekenen en schilderen, Grieks drama, Romeins theater, muziek, het rouwkoffertje, dichten en schrijven. Met deze opdrachten kunnen (aanstaande) therapeuten en hun cliënten direct aan de slag. Gevoelens, gedachten en gedragingen kunnen zo tot expressie worden gebracht.


Handboek Kindercounseling


Er was eens…. Een boek dat zowel een theoretisch als praktisch overzicht geeft van kindertherapie.


De onderliggende principes en best werkende elementen van verschillende therapeutische stromingen komen aan bod: gesprekstherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, NLP, psychomotorische therapie, expressieve en creatieve therapie.


Ieder hoofdstuk begint met een sprookje, sprookjes als metafoor, en eindigt met een casus uit de praktijk. Het boek kent reeds een tweede druk en is geschreven voor professionals die met kinderen van 4 tot 18 jaar (willen) werken.